O NAS

Koszaliński Sztab Ratownictwa powstał w 2004 roku a 19.11.2004 r. został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako Stowarzyszenie.

Nadrzędnym celem naszej organizacji jest udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy jak też udzielanie specjalistycznej pomocy medycznej osobom w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia poprzez:

- zabezpieczenie medyczne różnego rodzaju imprez masowych, sportowych i rekreacyjnych              

- prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i kwalifikowanej

- transport medyczny pacjentów wymagających transportu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub innej placówki leczniczej w celu udzielenia pomocy. 

Koszaliński Sztab Ratownictwa działa zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach i Wolontariacie a także  z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006 r.

Jesteśmy jednostką współpracująca z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, wpisaną do Rejestru Wojewody Zachodniopomorskiego w dniu 24.12.2010 roku pozycja 1.

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem medycznym do udzielania pomoc yzgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia a także ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006 roku.

Personel Koszalińskiego Sztabu Ratownictwa posiada ustawowe kwalifikacje do podjęcia medycznych czynności ratowniczych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia człowieka. W skład personelu wchodzą lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki systemu, ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Dysonujemy stacjonarnym punktem medycznym, posiadamy 4 zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego, patrole piesze wyposażone w apteczki plecakowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Odsłony: 24405